650 UHP ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड

  • 650 UHP ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड

    650 UHP ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड

    650mm UHP ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक फर्नेस स्टिलमेकिंग र मिनरल फर्नेस उद्योगमा प्रयोग हुने मुख्य कन्डक्टर सामग्री हो।यस उत्पादनले P66 तेल सुई कोक र तरल परिमार्जित डामर मुख्य कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गर्दछ।ठूलो क्षमताको विद्युतीय भट्टीको मुख्य मूल्याङ्कन सूचकांक उपभोग र ब्रेकिङ दर हो।